ENGLISH

您当前所在的位置: 网站首页 -> ENGLISH -> Contact Us

Mr. Jiquan Wang E-mail: nongxy@gdou.edu.cn

Tel: +86-759-2383247

Prof. Dean Dianfeng Zheng

Tel: +86-759-2383248


International Office of Guangdong Ocean University

http://210.38.137.115/gdoujhc/en/Show.asp?ClassID=18&ID=12